16.6.06

Terratrèmol


De terratrèmols, com el que assolat Indonèsia per tercera vegada en el darrer any i mig, n’hi hagut sempre i sempre n’hi haurà, i amb més freqüència en regions on ja se n’han produït en èpoques anteriors.

Es tracta d’un fenomen natural que es produeix a l’interior de la terra degut a una alliberament sobtat d’energia acumulada –pel moviment de les plaques que formen l’escorça de la terra– i que es propaga en forma d’ones sísmiques.

Els danys que es produeixen a causa d’un terratrèmol poden ser molt destructius si afecten zones densament habitades i, encara més, si porten associats elements tan devastadors com les esllavissades de terres o bé els Tsunamis.

Malgrat els esforços fets pels sismòlegs, resulta impossible predir quan i on es produirà un terratrèmol. Què hi podem fer, doncs, per reduir substancialment els efectes més devastadors dels terratrèmols? Dues coses importants, almenys.

La mesura preventiva més important consisteix en una planificació del territori que permeti allunyar els nuclis densament poblats de les fonts sísmiques. Coneguts com ens són els recorreguts de les falles, sembla que res hauria d’impedir la més elemental de les mesures de precaució: allunyar-se’n tant com es pugui!

Una altra de les formes de prevenir els efectes dels terratrèmols és mitjançant la bona construcció dels edificis, és a dir, aplicant als projectes dels edificis les normes sismoresistents, que són normes de construcció adequades a la sismicitat de la zona, per aconseguir que quan es produeixi un terratrèmol els edificis suportin el moviment del sòl.

Però aviat està dit. Perquè, sense anar més lluny, ¿qui és capaç de convèncer els empresaris que a Java o a Bali, posem per cas, construeixin els complexos turístics allunyats de la platja i, per tant, de l’abast d’un tsunami?

Comentari de Jaume Curbet a ONA CATALANA, 30 maig 2006